ALBERTO NORTILLI – MBA – FTMSGLOBAL ACADEMY

Chương trình MBA đại học Anglia Ruskin đã mang lại cơ hội tuyệt vời để học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý thông qua sự tương tác mang tính xây dựng và làm việc nhóm. Tôi có cơ hội tham gia khóa học tại FTMSGlobal Singapore trong vòng 1 năm với vai trò là sinh viên toàn thời gian. Môi trường học tập tại đây thực sự thú vị và năng động, các giảng viên sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc mắc nào của học viên và hỗ trợ tôi trong quá trình học tập. Chú trọng đến việc hợp tác, chia sẻ thông tin và ý tưởng giữa các học viên đã tạo cho FTMSGlobal Academy một môi trường lý tưởng cho các khóa học MBA.

Thời gian học tập tại FTMSGlobal Academy sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi và tôi tự tin nói rằng việc tham gia khóa học này giúp tôi trưởng thành cả về mặt con người và doanh nhân”

alberto nortilli
“The MBA programme from Anglia Ruskin University offers students an incredible opportunity to develop their leadership and personal managment skills through constructive interactions and team works. I have the chance to attend this course thanks to FTMSGlobal Academy in Singapore for the period of one year as full-time student. The environment in the campus is really captivating and motivating, lecturers are always available to any of my requirement and very helpful in my learning. This college’s emphasis on collaboration, sharing information and ideas among my fantastic classmates and colleagues makes FTMSGlobal Academy the perfect choice for the MBA course.
I consider my experience in FTMSGlobal Academy to be one of the best moments I ever had and i am such confident this has been the best opportunity to grow up as both person and businessman”.