NGÔ THỊ MAI TRANG – ACCA tại FTMS Singapore

I have been studying at FTMS Singapore for one and a half year. The enthusiasm of lecturers, the friendliness of class-mates, the supporting of staffs and modern studying facilities here has made my time with FTMS Singapore memorable. All the lecturers here are very experienced and excellent. They help us prepare not only for exams but also for future career. They are always available to answer any questions and every student is paid attention individually. I will cherish the lessons and experiences here for the rest of my life.

NGO THI MAI TRANGTôi đã học ở FTMS Singapore được 1.5 năm. Sự nhiệt tình của các giảng viên, sự thân thiện của các bạn học, sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhân viên và tiện nghi hiện đại cho việc học tập sẽ làm cho khoảng thời gian học tập tại FTMS Singapore thật là đáng nhớ. Tất cả các giảng viên mà tôi được học đều giầu kinh nghiêm và tuyệt vời. Các giảng viên không chỉ giúp cho học viên đậu các kỳ thi mà còn giúp học viên định hướng nghề nghiêp trong tương lai. Các giảng viên luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của học viên và quan tâm đến từng học viên. Tôi sẽ mãi luôn trân trọng những bài học, những trải nghiệm học tập tại nơi đây.