NGUYỄN NGỌC NHÂN – BA(Hons) in Business Administration tại FTMS Singapore

ngocI am a student of FTMSGlobal Academy. I studied Diploma, Higher Diploma and now BA (Hons) Business Administration from Anglia Ruskin University. The lecturers at FTMSGlobal are very good and I am able to pursue my studies with no problem. The school is caring and sfaffs are friendly and helpful. I am happy to be a student at FTMSGlobal Academy (Singapore).

Tôi là sinh viên của FTMSGlobal Academy. Tôi đã học chương trình Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao và hiện nay tôi tiếp tục học để lấy bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh đại học Anglia Ruskin. Các giảng viên tại FTMSGlobal rất tốt và tôi có thể theo đuổi việc học của mình mà không gặp khó khăn. Trường và các nhân viên rất thân thiện và hay giúp đỡ sinh viên . Tôi thấy hạnh phúc khi là sinh viên của FTMSGlobal Academy Singapore.