NGUYỄN THỊ MAI TRÂM – FIA tại FTMS Singapore

NTMAITRAM PICNguyễn Thị Mai Trâm hiện đang học chương trình FIA tại FTMSGlobal Academy (Singapore).

Nhận xét về giảng viên:

Giảng viên truyền đạt bài giảng rất tốt, có tâm huyết giảng dạy, cách giảng bài khá là chuyên nghiệp. Em rất thích học với cách giảng dạy ở FTMS Singapore. Giảng viên diễn giải rất rõ ràng vì sao các con số lại xuất hiện ở bên debit hay credit….Học ở FTMS Singapore, em hiểu rõ hơn về môn học nên em thấy vô cùng thích thú.

Nhận xét về dịch vụ sinh viên:

Trường FTMS Singapore có service ok lắm nếu các bạn có điều kiện thì nên đi du học. Đây cũng là một điểm tốt  để học tập chuyên môn và ngoại ngữ.