Chúc mừng bạn Lương Tuấn Dũng. Bạn đã nhận được visa để học MBA tại FTMSGlobal Academy (Singapore)

Passport-tuandung