Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Dung đã nhận visa du học tại FTMSGlobal Academy (Singapore)

passport - dung