Chúc mừng bạn Nguyễn Vũ Thanh Trúc đã nhận visa du học tại FTMSGlobal Academy (Singapore)

PASSPORT