Chúc mừng bạn Phùng Thị Mỹ Hiền. Bạn đã nhận được visa du học tại FTMSGlobal Academy (Singapore)

passport-myhien