CTH – Bằng cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị du lịch khách sạn

CTH – Confederation of Tourism and Hospitality – Hiệp hội du lịch khách sạn Anh quốc được thành lập từ năm 1982. Hiện nay CTH là tổ chức nghề nghiệp cung cấp các chương trình đào tạo từ cấp độ sơ cấp đến cấp độ sau đại học trong lĩnh vực quản trị du lịch khách sạn có giá trị toàn cầu.

Chương trình đào tạo và hệ thống bằng cấp của CTH bao gồm 7 cấp độ (level)

  • English Language Preparation

– Level 1 Diploma in English Communication for Tourism and Hospitality QCF

– Level 2 Diploma in English Communication for Tourism and Hospitality QCF

Sau khi hoàn tất phần chuẩn bị tiếng Anh, học viên sẽ tiếp tục học vô chương trình chuyên nghiệp

alllevels

  • Level 3 Diploma in Tourism and Hospitality QCF- Foundation Level – Entry Level

Điều kiện nhập học:

Học viên hoàn tất lớp 9, ít nhất 17 tuổi và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5.

Học viên hoàn tất CTH Level 1 và CTH Level 2

level-3-Diploma-chart

  • Level 4 Diploma in Hospitality Management QCF – Undergraduate – First Year

Điều kiện nhậphọc:

Học viên hoàn tất lớp 9, ít nhất 17 tuổi và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5

Học viên hoàn tất CTH Level 1 và CTH Level 2.

level-4-Diploma-chart

  • Level 5 Diploma in Hospitality Management QCF – Undergraduate – Second Year

Điều kiện nhập học:

Học viên hoàn tất CTH Level 4 và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

cthlevel-5-Diploma-chart

  • Level 6 Diploma in Tourism and Hospitality Management QCF – Undergraduate – Third Year

Điều kiện nhập học

Học viên hoàn tất CTH Level 5 và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

level-6-Diploma-chart-2014

  • Level 7 Postgraduate Diploma in Hospitality and Tourism Management – Postgraduate Level

Học viên hoàn tất CTH Level 6 hoặc tốt nghiệp đại học và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0.

level-7-Diploma-chart

Hiện nay học viên có thể học Level 4 Diploma in Hospitality Management và Level 5 Diploma in Hospitality Management tại FTMSGlobal Academy (Singapore) và FTMS College (Malaysia).

Sau khi hoàn tất Level 5 Diploma in Hospitality Management, học viên có thể học chương trình top up degree (liên thông lên đại học) để nhận bằng đại học của các nước Anh, Mỹ, Úc…

Thông tin về các chương trình CTH tại FTMSGlobal Academy (Singapore) và FTMS College (Malaysia), vui lòng liên hệ

Ms Hoàng Thái Hiền 0932095786 (imess/zalo/viber) – Skype: hoangthaihien

Email: hienhoang@ftmsglobal.edu.vn

Website: www.sinma.edu.vn