Đại học Anglia Ruskin

Trường đại học Anglia Ruskin (ARU) thành lập vào năm 1858 tại miền Đông nước Anh. Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển, đại học Anglia Ruskin  hiện có 2 campus đặt tại: Cambridge and Chelmsford.

Sự đa đạng về ngành học phù hợp với nhu cầu thực tế và các dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo đã thu hút trên 30,000 sinh viên bản địa và quốc tế đến học tập tại Đại học Anglia Ruskin. Sinh viên có thể theo học  những ngành học phổ biến như kinh tế tài chính, marketing, luật, y khoa, y tế công cộng, kiến trúc xây dựng, xã hội học, khối ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, quản trị du lịch, báo chí. Học sinh có thể chọn học những ngành đặc biệt hơn như sản xuất phim, tội phạm học, công nghệ truyền thông và tnternet. Đặc biệt, các khoa của trường có liên kết với những tập đoàn công nghiệp, ngân hàng hay những phân viện nghiên cứu lớn. Điều này giúp trường cung cấp những khóa học phù hợp với nhu cầu của thị trường, đồng thời mở ra cho sinh viên những cơ hội thực tập và làm việc.

Thông tin về trường, xem tại www.anglia.ac.uk

Chương trình đại học Anglia Ruskin tại FTMSGlobal bao gồm:

–          Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

–          Thạc sĩ Công nghệ Thông tin

–          Cử nhân Kế toán Tài chính

–          Cử nhân Quản trị Kinh doanh

–          Cử nhân Quản trị Quốc tế

–          Cử nhân Marketing

–          Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực.