Đại học East London

Trường đại học East London thành lập năm 1898 ở phía đông trung tâm London. Trường đại học East London được xem là một trong những trường đại học hiện đại nhất nước Anh.Trải qua 115 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đại học Anglia Ruskin có 2 campus đặt tại: Canary Wharf và Stratford

Cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị hiện đại và sự đa đạng về ngành học phù hợp với nhu cầu thực tế đã thu hút trên 23,000 sinh viên trong đó có hơn 3,000 sinh viên quốc tế đến học tập tại Đại học East London.

Thông tin về trường www.uel.ac.uk

Chương trình đại học East London tại FTMSGlobal bao gồm:

–          Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Máy tính

–          Thạc sĩ Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh

–          Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm

–          Cử nhân  Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh