FTMS College (Malaysia)

FTMS College (Malaysia) được thành lập năm 1989, là cơ sở đào tạo đầu tiên nằm ngoài Singapore của tập đoàn giáo dục FTMSGlobal.

Hiện nay FTMS College có 2 campus: Kuala Lumpur City Campus và Bukit Jalil Campus. FTMS College không chỉ là đối tác đào tạo với các trường đại học của Anh quốc như: đại học Anglia Ruskin, đại học East London và đại học Leeds Metropolitan mà hệ thống bằng cấp của FTMS College còn được công nhận bởi MQA (Malaysian Qualification Agency), JPA.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và nhu cầu học tập của học viên đến từ hơn 50 quốc gia, FTMS College có các chương trình học sau:

Thông tin về trường