FIA/ACCA

FIA – Foundations in Accountancy – là chương trình đào tạo kế toán quốc tế của Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA).  Chương trình FIA cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản và thực tế nhất trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.

–          Đối tượng tuyển sinh: Học viên từ 16 tuổi trở lên, hoàn tất lớp 10 THPT

–          Trình độ tiếng Anh: IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc FTMS Intermediate Level 2

–          Thời gian học: 18 tháng

–          Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 8

–          Chương trình học và bằng cấp:  Tuỳ vào việc hoàn tất các môn học, học viên có thể nhận được các chứng chỉ của ACCA như sau:

 • Chứng chỉ sơ cấp về Kế toán tài chính & kế toán quản trị
  • FA1, MA1
 • Chứng chỉ trung cấp về Kế toán tài chính & kế toán quản trị
  • FA2, MA2
 • Chứng chỉ về Kế toán & kinh doanh
  • FAB, FMA, FFA
 • Chứng chỉ về Thuế, Kiểm toán hoặc Quản trị tài chính đối với các môn tự chọn
  • FFM
  • FAU
  • FTX
 • Chứng chỉ Kế toán quốc tế CAT

ACCA – Association of Chartered Certified Accountants – Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc là một trong những tổ chức nghề nghiệp có sự phát triển nhanh trên thế giới với hơn 147.000 hội viên và 424.000 học viên ở hơn 170 quốc gia trên toàn cầu. Hội viên và học viên ACCA đang nắm giữ các vị trí cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán chuyên nghiệp.

–          Đối tượng tuyển sinh: Học viên tốt nghiệp cao đẳng/đại học hoặc hoàn thành xong chứng chỉ Kế toán Quốc tế CAT hoặc có chứng chỉ về Kế toán & Kinh doanh

–          Trình độ tiếng Anh: IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc FTMS Intermediate Level 2

–          Thời gian học: 36 tháng

–          Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 8

–          Chương trình học:

 • Cấp độ kiến thức: F1, F2, F3
 • Cấp độ kỹ năng: F4, F5, F6, F7, F8, F9
 • Cấp độ chuyên nghiệp: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7