Kế toán tài chính

Chương trình Cử nhân Kế toán Tài chính

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT, hoặc có bằng FTMS Foundation in Business Information Technology
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 3 năm
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 9
 • Bằng cấp: BSc (Hons) in  Accounting and FinanceAnglia Ruskin University (UK)
 • Chương trình học:
  • Năm 1:
   • Analysis of Business
   • Accounting for Business
   • Introduction to Accounting and Finance
   • Introduction to Organizations and Management
   • Economic for Business and Management
   • Personal Development and Careers
   • Môn tự chọn: International Business in Focus hoặc Independent Learning Module
  • Năm 2:
   • Effective Team and Performance Management
   • Accounting for Control and Performance Measurement
   • Auditing
   • Financial Reporting
   • Financial Tools for Planning and Decision Making
   • International Business
   • Môn tự chọn: Enterprise and Entrepreneurial Management hoặc Independent Learning Module
  • Năm 3:
   • Sustainable Management Futures
   • Organisational Transformation in Practice
   • Advanced Financial Reporting
   • Financial Management
   • Strategic Management Analysis
   • Undergraduate Major Project
   • Môn tự chọn: Taxation of Malaysian Corporate Organisations hoặc Taxation hoặc Independent Learning Module