Khoa học Máy tính

 1. Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm – Đại học East London
 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT, hoặc có bằng FTMS Foundation in Business Information Technology
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 3 năm
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 9
 • Bằng cấp: BSc (Hons) in Software EngineeringUniversity of East London (UK)
 • Chương trình học:
  • Năm 1:
   • Academic Skills For Computing
   • Introduction to Software Development
   • Introduction to Computer Systems
   • Information Systems
   • Visual Programming
   • Web Authoring and Web Management
   • Năm 2:
    • Professional Issues
    • Information Systems Modeling and Design
    • Usability Engineering
    • Database Systems
    • Operating Systems
    • Software Development
   • Năm 3:
    • Research Skills
    • Advanced Information Systems Development
    • Network Programming
    • Programming Paradigms
    • Formal Methods in Software Engineering
    • Project