Kinh doanh

 1. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Anglia Ruskin
 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT, hoặc có bằng FTMS Foundation in Business Information Technology
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 3 năm
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 9
 • Bằng cấp: BA (Hons) in  Business ManagementAnglia Ruskin University (UK)
 • Chương trình học:
  • Năm 1:
  • Analysis of Business
  • Economic for Business and Management
  • Introduction to Accounting and Finance
  • Introduction to Organizations and Management
  • Marketing Essentials
  • Personal Development and Careers
  • Môn tự chọn: chọn 1 trong các môn sau:
   • International Business in Focus
   • Business English 1: Business Reading and Vocabulary
   •  Independent Learning Module
  • Năm 2:
  • International Business
  • Enterprise and Entrepreneurial Management
  • Effective Team and Performance Management
  • Systems and Operations Management
  • Môn tự chọn: chọn 3 trong các môn học sau:
   • Business Economics
   • Business to Business Marketing
   • Consumer Behavior
   • Environmental Issues and Policies
   • Financial Tools for Planning and Decision Making
   • Performance and Reward Management
   • Independent Learning Module
   • Năm 3:
   • Organisational Transformation in Practice
   • Strategic Management Analysis
   • Sustainable Management Futures
   • Undergraduate Major Project
   • Môn tự chọn: Chọn 3 trong các môn sau:
    • Advanced Strategic Management
    • Cross Cultural Issues in International Business
    • EU Economy: Issues and Policies
    • Marketing Consultancy
    • Operation Management
    • Retail Marketing
    • Independent Learning Module