Quản tri Khách sạn

Chương trình Cao đẳng Quản trị Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT hoàn tất chương trình lớp 10
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0, hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 10 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 2, tháng 6, tháng 9
 • Thực tập: Sau khi hoàn tất chương trình học, SV sẽ thực hành 1920 giờ tại các khách sạn, nhà hàng để có kinh nghiệm và kỹ năng thực tế. FTMS sẽ hỗ trợ học viên trong kỳ thực tập như chuẩn bị các bài tham dự phỏng vấn thử, thực hành các kỹ năng tham dự phỏng vấn.
 • Bằng cấp: CTH Diploma in Hotel Management
 • Chương trình học:
  • Food and Beverage Management
  • Strategic Hospitality Management
  • Facilities Management
  • Management Accounting
  • Human Resource Management
  • Management Research Report

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Quản trị Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng CTH Diploma in Hotel Management hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5, hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 10 tháng
 • Thực tập: : Sau khi hoàn tất chương trình học, SV sẽ thực hành 1920 giờ tại các khách sạn, nhà hàng để có kinh nghiệm và kỹ năng thực tế. FTMS sẽ hỗ trợ học viên trong kỳ thực tập như chuẩn bị các bài tham dự phỏng vấn thử, thực hành các kỹ năng tham dự phỏng vấn.
 • Lịch khai giảng: tháng 2, tháng 6, tháng 9
 • Bằng cấp: CTH Advanced Diploma in Hotel Management
 • Chương trình học:
  • Food and Beverage Management
  • Strategic Hospitality Management
  • Facilities Management
  • Management Accounting
  • Human Resource Management
  • Management Research Report