Thạc sĩ

Chương trình Thạc sĩ giảng dạy tại FTMS College bao gồm:

Thạc sĩ Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh – Đại học East London

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin
  • Trình độ tiếng Anh: tương đương IETLS 6.5 trở lên
  • Lịch khai giảng: Tháng 1, tháng 5, tháng 9
  • Bằng cấp: MSc in Business Information System – University of East London (UK)
  • Chương trình học:

Project Management
Global Sustainable ICT Management
Rapid Application Development
Database System
Dissertation