Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tại FTMS College được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên

 1. Chương trình tiếng Anh tăng cường

–          Mục tiêu: Trang bị cho học viên các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, qua đó phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sau mỗi cấp độ, học viên có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt, học tập.

–          Thời gian học: ít nhất là 10 tháng

–          Bằng cấp: FTMS Certificate in Intensive English

–          Chương trình học

 • Cấp độ sơ cấp
 • Cấp độ trung cấp
 • Cấp độ cao cấp
 1. Chương trình luyện thi chứng chỉ IELTS

–          International English Language Testing System (IELTS)  là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Chương trình luyện thi chứng chỉ IELTS tại FTMS College được thiết kế nhằm giúp cho học viên:

 • Nắm được cấu trúc và yêu cầu của các bài kiểm tra kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của kỳ thi IELTS.
 • Phát triển các kỹ thuật nghe để làm bài nghe hiệu quả
 • Có khả năng nhận diện và trả lời các câu hỏi trong bài đọc hiểu
 • Biết cách phân bố thời gian để thực hiện một bài viết tốt theo yêu cầu của đề thi.
 • Sử dụng từ vựng phù hợp và phát âm đúng trong bài nói.
 • Cải thiện điểm thi theo thang điểm IELTS.

–          Thời gian học: Mỗi khoá học khoảng 3 tháng.

 1. Chương trình luyện thi chứng chỉ TOEFL

–          Test of English as Foreign Language (TOEFL) là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của những người sử dụng tiếng Anh như là ngoại ngữ. Bài thi TOEFL tập trung vào các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết và ngữ pháp. Các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ, Canada, và một số trường đại học tại Singapore như NTU, NUS thường yêu cầu bằng TOEFL như một điều kiện của đầu vào. Chương trình luyện thi chứng chỉ TOEFL tại FTMS College được thiết kế nhằm giúp học viên:

 • Làm quen với format của kỳ thi TOEFL
 • Luyện tập và tự tin hoàn thiện các phần trong bài thi
 • Phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

–          Thời gian học: Mỗi khoá học khoảng 2 tháng.

 1. Chương trình Diploma in TESOL

–          Diploma in Teaching English to Speakers of other Languages – DIPLOMA in TESOL là chương trình dành cho những người muốn giảng dạy tiếng Anh. Chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên:

 • o   Làm quen với môi trường giảng dạy tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai hay là ngoại ngữ
 • o   Cung cấp tài liệu và các phương pháp dạy học tiếng Anh dựa vào nghiên cứu hoặc lý thuyết
 • o   Khám phá các phương pháp rèn luyện kỹ năng học tập, giảng dạy ngôn ngữ
 • o   Thực hành các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại
 • o   Thực hành các phương pháp và phương tiện dạy học tiếng Anh trong lớp học
 • o   Biết các tổ chức lớp học, thiết kế bài giảng.

–          Thời gian học: Mỗi khoá học tối thiểu 4 tháng

 1. Tiếng Anh Thương mại

–          Sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh rất cần thiết trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay. Chương trình tiếng Anh Thương mại giúp học viên:

 • Đọc hiểu các văn bản
 • Nhận diện và sử dụng được các thuật ngữ chuyên ngành thương mại
 • Sử dụng các mẫu thư và ghi nhớ trong kinh doanh
 • Tự tin diễn đạt các ý tưởng kinh doanh trong thảo luận nhóm và thuyết trình

–          Thời gian học: mỗi khoá học tối thiểu 6 tháng.