FTMSGlobal Academy New

FTMSGlobal Academy (Singapore)

FTMSGlobal Academy (Singapore) được thành lập năm 1986, là cơ sở đào tạo đầu tiên của tập đoàn giáo dục FTMSGlobal.

FTMSGlobal Academy New

Hiện nay FTMSGlobal Academy đào tạo cả chương trình học thuật (academic programs) và chương trình chuyên nghiệp (professional programs).

FTMSGlobal Academy là đối tác đào tạo với các trường đại học của Anh quốc như: đại học Anglia Ruskin, đại học East London và của các tổ chức nghề nghiệp như: ACCA, CIMA, CFA, CTH

Các chương trình đào tạo tại FTMSGlobal Academy:

Thông tin về trường