CFA

CFA – Chartered Financial Analyst – là chương trình đào tạo của Hiệp hội CFA Hoa kỳ. CFA là một bằng nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Chương trình CFA được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới bởi tính thực tiễn cao và cung cấp nền tảng kiến thức và các nguyên tắc hoạt động của thị trường đầu tư toàn cầu. CFA giúp bạn thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư

–          Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên năm cuối đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học, hoặc có các bằng nghề nghiệp như ACCA, CIMA, CPA hoặc có 4 năm kinh nghiệm làm việc.

–          Trình độ tiếng Anh: IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc FTMS Intermediate Level 2

–          Thời gian học: 36 tháng

–          Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 7

–          Bằng cấp: Học viên đậu 3 cấp độ (level 1, level 2, level 3), có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký trở thành hội viên CFA và tuân thủ các qui định đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp sẽ được CFA cấp CFA Chartered Holder.

–          Nội dung các bài thi ở 3 cấp độ (level 1, level 2, level 3) bao gồm:

 • Đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp
 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế học
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Các công cụ đầu tư
 • Đầu tư cổ phiếu
 • Đầu tư trái phiếu
 • Đầu tư các sản phẩm dẫn xuất
 • Đầu tư vào các sản phẩm khác
 • Các loại tài sản đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư