CIMA

CIMA – Chartered Institute of Management Accountants – là chương trình đào tạo kế toán quản trị quốc tế của Hiệp Hội Kế Toán Quản trị Công Chứng Anh Quốc.  Chương trình CIMA cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản và thực tế nhất trong lĩnh vực quản trị tài chính và quản trị chiến lược.

–          Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học viên có nhu cầu

–          Trình độ tiếng Anh: IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc FTMS Intermediate Level 2

–          Thời gian học: 36 tháng

–          Lịch khai giảng: tháng 2, tháng 7

–          Chương trình học và bằng cấp:  Tuỳ vào việc hoàn tất các môn học, học viên có thể nhận được các chứng chỉ của CIMA như sau:

Chứng chỉ về kế toán doanh nghiệp

Cấp độ tác nghiệp – Chứng chỉ CIMA Diploma về Kế toán Quản trị

Cấp độ quản lý – Chứng chỉ CIMA Advanced Diploma về Kế toán Quản trị

Cấp độ chiến lược