Kế toán Tài chính

Học viên có thể lựa chọn:

1. Chương trình Cao đẳng Kế toán Tài chính liên thông bằng Cử nhân Kế toán Tài chính – đại học Anglia Ruskin (UK)

2. Chương trình Cử nhân Kế toán Tài chính – đại học Anglia Ruskin

Chương trình Cao đẳng Kế toán Tài chính

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT , hoặc có bằng FTMS Foundation
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Diploma in Accounting & Finance
 • Chương trình học:
  • Business Information Systems
  • Business Law & Ethics
  • Business Statistics
  • Financial Accounting
  • Financial Management
  • Principles of Business Management
  • Principles of Economics

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Kế toán Tài chính

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Diploma in Accounting & Finance hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 9 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Higher Diploma in Accounting & Finance
 • Chương trình học:
  • Advanced Financial Accounting
  • Auditing Applications
  • Business Strategic Management
  • Human Resource Management
  • Investment & Financial Analysis
  • Management Accounting
  • Taxation Systems

Chương trình liên thông Cử nhân Kế toán Tài chính (BSc (Hons) in Accounting and Finance)

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Higher Diploma in Accounting & Finance hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh: tối thiểu IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc tương trình độ trung cấp
 • Thời gian học: 15 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1 và tháng 9 hàng năm
 • Bằng cấp: BSc (Hons) in Accounting and FinanceAnglia Ruskin University (UK)
 • Chương trình học:
 • Advanced Financial Report
 • Strategic Management Analysis
 • Singapore Taxation
 • Sustainable Management Futures
 • Financial Management
 • Organizational Transformation in Practice
 • Undergraduate Major Project