Khoa học máy tính

Học viên có thể lựa chọn:

.

Chương trình Cao đẳng Công nghệ Thông tin trong Kinh doanh

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT, hoặc có bằng FTMS Foundation in Business Studies
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Diploma in Business Information Technology
 • Chương trình học:
  • Business Information Systems
  • Object Oriented Analysis and Design
  • Java Programming
  • Data Communication and Networking
  • Computer Systems & Architecture
  • Computer Ethics

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Công nghệ Thông tin trong Kinh doanh

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Diploma in Business Information Technology hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 10 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Higher Diploma in Business Information Technology
 • Chương trình học:
  • Visual Basic
  • Multimedia Design
  • Software Engineering
  • Web Application Technologies
  • Management Support Systems
  • Database Management Systems
  • E-commerce
  • Business Decision Techniques
  • Project.

Chương trình Liên thông Cử nhân Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Higher Diploma in Business Information Technology hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh: tối thiểu IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc tương đương trình độ trung cấp
 • Thời gian học: 12 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1 và tháng 9 hàng năm
 • Bằng cấp: BSc (Hons) in Business Information System do trường Đại học East London (UK) cấp
 • Chương trình học:
  • Research Skills
  • Management and Information Systems
  • Advanced Database Development
  • Advanced Information Systems Development
  • Project Management
  • Project