Kinh doanh

Học viên có thể lựa chọn:

1. Chương trình Cao đẳng Quản trị Kinh doanh liên thông Cử nhân Quản trị Kinh doanhđại học Anglia Ruskin (UK)

2. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanhđại học Anglia Ruskin (UK)

Chương trình Cao đẳng Quản trị Kinh doanh

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh hoàn tất chương trình THPT , hoặc có bằng FTMS Foundation in Business Studies
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Diploma in Business Administration
 • Chương trình học:
  • Principles of Business Management
  • Principles of Economics
  • Principles of Marketing
  • Financial Management
  • Business Statistics
  • Business Law and Ethics
  • Organizational Behavior and Culture

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Quản trị Kinh doanh

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Diploma in Business Administration hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 9 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Higher Diploma in Accounting & Finance
 • Chương trình học:
  • International Business
  • Business Economics
  • Enterprise and Entrepreneurial Management
  • Organization and Performance Management
  • Management Information System
  • Business Strategic Management
  • Human Resource Management

Chương trình liên thông  Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BA (Hons) in Business Management) – đại học Anglia Ruskin

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Higher Diploma in Business Administration hoặc tương đương.
 • Trình độ tiếng Anh: tối thiểu IETLS 5.5 hoặc TOEFL 550 hoặc tương trình độ trung cấp
 • Thời gian học: 15 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1 và tháng 9 hàng năm
 • Bằng cấp: BA (Hons) in Business Management –  Anglia Ruskin university (UK)
 • Chương trình học:
 • Information System
 • International Business
 • Research Skills
 • Ethics and Governance
 • Undergraduate Major Project
 • Internet Marketing and E-Commerce
 • Operation Management
 • Small Business Management
 • Strategic Management