Lịch tuyển sinh

–          Chương trình Thạc sĩ:

 • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (ĐH Anglia Ruskin): tháng 1, tháng 9

–          Chương trình Cử nhân:

 • Chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh (ĐH East London): tháng 1, tháng 9
 • Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh (ĐH Anglia Ruskin): tháng 1, tháng 9

–          Chương trình Cao đẳng:

 • Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin trong Kinh doanh (FTMS): tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn (FTMS)
  • Cao đẳng: tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 12
  • Cao đẳng nâng cao: tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Chuyên ngành Quản trị Khách sạn (CTH)
  • Cao đẳng : tháng 2, tháng 6, tháng 9
  • Cao đẳng nâng cao: tháng 2, tháng 6, tháng 9

–          Chương trình chuyên nghiệp:

 • FIA: tháng 1, tháng 3, tháng 7, tháng 9
 • ACCA: tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 8
 • CFA: tháng 1, tháng 7
 • CIMA: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10

–          Chương trình tiếng Anh: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10