Quản trị Du lịch Khách sạn

Chương trình Cao đẳng Quản trị Du lịch & Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT hoàn tất chương trình lớp 10, hoặc có bằng FTMS Foundation in Business, hoặc học viên từ 18 tuổi trở lên có 1.5 năm kinh nghiệm
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 6 tháng
 • Thời gian thực tập: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12
 • Bằng cấp: FTMS Diploma in Hosplitality & Tourism Management
 • Chương trình học:
  • Front Office Operations
  • Housekeeping
  • The Tourism Industry
  • Marketing for Hospitality and Tourism Industry
  • Food and Beverage Operations
  • Food Hygiene, Health and Safety
  • Hospitality and Tourism Finance
  • Quality Management for Hospitality and Tourism Industry

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Quản trị Du lịch & Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng FTMS Diploma in Hospitality & Tourism Management hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL > 500 (PB) hoặc TOEFL > 173 (iBT), hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 9 tháng
 • Thời gian thực tập: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Bằng cấp: FTMS Higher Diploma in Hosplitality & Tourism Management
 • Chương trình học:
  • Food and Beverage Management
  • Facilities and Maintenance Management
  • Human Resource Management
  • Marketing Management
  • Management Accounting
  • Group Project