Tiếng Anh

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có nhu cầu nâng cao năng lực tiếng Anh.
 • Trình độ tiếng Anh: xác định dựa vào kết quả bài  English Placement Test
 • Thời gian học: 2.4 tháng/cấp độ
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
 • Chương trình học:

Cấp độ sơ cấp 1 & 2

 • Học viên có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày
 • Học viên sử dụng các qui tắc ngữ pháp cơ bản trong giao tiếp
 • Kỹ năng đọc hiệu quả
 • Phát âm chính xác
 • Có kỹ năng nghe và viết

Cấp độ trung cấp 1 & 2

 • Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong nhiều tình huống .
 • Thông hiểu ngữ pháp, biết sử dụng từ vựng thích hợp khi nói và viết
 • Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng nghe.

Cấp độ cao cấp

 • Tự tin giao tiếp trong các tình huống khác nhau
 • Tự tin tham gia các khóa học trong chương trình học thuật và chương trình chuyên nghiệp với giảng viên nước ngoài.
 • Tham gia làm việc nhóm, thảo luận, seminar với sinh viên quốc tế một cách hiệu quả.