Visa du học

Để được cấp visa du học, sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. FTMS Application Form (có thể download từ www.ftmsglobal.edu.sg )
  2. 2 ảnh khổ passport
  3. Hồ sơ xin nhập cảnh: form 16, V36, V39S (có thể download từ www.ica.gov.sg )
  4. Bản sao passport (tất cả các trang)
  5. Bản sao giấy khai sinh
  6. Bản sao có công chứng: học bạ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm (từ bậcTHCS trở lên).
  7. Chứng minh khả năng tài chính (không bắt buộc)

Thời gian hoàn tất visa du học khoảng từ 2 – 4 tuần.