Bằng Diploma là gì?

Hỏi: Bằng Diploma có giá trị không? Bằng Diploma tương đương với bằng nào ở Việt nam.

Trả lời: Tùy theo hệ thống giáo dục của từng nước và chương trình cụ thể của nơi cấp bằng mà bằng Diploma có thời gian học và khối lượng kiến thức khác nhau. Ví dụ:

Tại Singapore: Chương trình Diploma các ngành Kinh tế (Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Quốc tế) tại FTMSGlobal Academy bao gồm 7 môn, học trong 6 tháng. Sau khi kết thúc Diploma, sinh viên có thể tiếp tục học lên Higher Diploma (9 tháng) và Top Up Degree (12 tháng) để lấy bằng cử nhân đại học.

Tại Malaysia: Chương trình Diploma của tất cả các ngành sẽ học trong 3 năm

Chương trình FIA của ACCA (Anh quốc) : Bằng Diploma sẽ được cấp cho những học viên thi đậu 3 môn FAB, FFA và FMA và hoàn thành bài đạo đức online

Diploma chỉ là tên gọi của bằng cấp, tùy theo thời gian học và khối lượng kiến thức mà Diploma có thể tương đương với bằng cao đẳng tại Việt nam. Dựa vào ví dụ trên bạn dễ dàng so sánh được bằng Diploma của Malaysia có thể tương đương với bằng cao đẳng tại Việt nam, nhưng bằng Diploma của Singapore và ACCA (Anh quốc) thì có thể chưa tương đương.

Đối với các nước có hệ thống giáo dục phát triển như Anh, Singapore và Malaysia thì bằng Diploma thường có giá trị toàn cầu.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các chương trình Diploma tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia, vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt nam:

Công ty tư vấn du học SINMA, điện thoại: 08 39302675, email: info@sinma.edu.vn

Hot line: 0932 095786 / 0919 441109

 Xin mời các bạn xem thêm phần khác nhau giữa Diploma và Higher Diploma