Có thể du học Singapore khi chưa học xong lớp 12 không?

Hỏi: Em chưa học xong lớp 11 nhưng muốn đi du học tại Singapore. Nhờ anh (chị) tư vấn em có thể học những ngành nào? Em có phải nộp IETLS không?

Trả lời: Hệ thống giáo dục tại Singapore tạo điều kiện cho tất cả các nhu cầu học tập của sinh viên. Nếu em hoàn tất lớp 11 tại VN, em có thể theo học một trong các chương trình sau:

  1. Để lấy bằng đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán Tài chính, Khoa học Máy tính của trường đại học Anglia Ruskin/East London (Anh quốc)

Tiến trình học:

Foundation (6 tháng) – Diploma (6/9tháng) – Higher Diploma (9/10tháng) – Degree (12 tháng)

Hoặc

Foundation (6 tháng) – Academic Year 1 (12 tháng) – Academic Year 2 (12 tháng) – Academic Year 3 (12 tháng)

2. Để lấy các bằng cấp nghề nghiệp chuyên nghiệp: ngành Kế toán (CAT/ACCA), ngành Du lịch, Khách sạn CTH, FTMS)

Tiến trình học:

Chương trình Cao đẳng Du lịch, Khách sạn:

Foundation (6 tháng) – Diploma (12 tháng – 6 tháng học, 6 tháng thực tập) – Higher/Advanced Diploma (12/15 tháng – 6/9 tháng học, 6 tháng thực tập)

Hoặc

Chương trình CAT (Kế toán công chứng Anh)

Introductory Level  – Intermediate Level – Diploma Level – 2 môn tự chọn

Điều kiện chung khi tham gia các chương trình trên: hoàn tất lớp 11, tiếng Anh tương đương IELTS 5.0

Thời gian học: Tùy theo chương trình mà bạn lựa chọn, thời gian học có thể từ 6 tháng đến 36 tháng.

Tất cả các khóa học trên đều có ở FTMSGlobal Academy (Singapore). FTMSGlobal Academy là hệ thống giáo dục có kinh nghiệm đào tạo các chương trình học thuật và nghề nghiệp chuyên nghiệp trên 27 năm. FTMSGlobal Academy cũng đạt được các chứng nhận về chất lượng đào tạo và dịch vụ như SQC, EduTrust 4 năm.

Chi tiết về các chương trình học tại FTMSGlobal Academy, vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt nam

Công ty tư vấn du học SINMA

Điện thoại: 08 39302674 , email: info@sinma.edu.vn